That’s all folks!

Onze laatste dag in New York hebben wij ontbeten in Tribeca. Want: Amerikaanse pannenkoeken! En die hadden ze bij Sarabeth’s in overvloed! Was mooi geweest als de hoeveelheid fruit in gelijke proportie was geweest. Na een korte wandeling belanden wij in de volle zon aan de Hudson, waar wij nog lange tijd hebben mogen napraten in Rockefeller Park. Om de week in stijl af te sluiten nemen we nog een glas Guiness bij O’Hara’s tegenover het WTC monument. Een kroeg vol emblemen van hulpdiensten en met een prettige internationale sfeer. En… geen wifi! Wanneer wij met de taxi de stad verlaten begint de avondspits al vroeg. Toch nog ruim op tijd kunnen wij inchecken op onze vlucht om 8 uur later op Schiphol te arriveren. Rond de middag zijn wij beide in ons eigen huis, met onze eigen douche, ons eigen bed en onze eigen herinneringen aan weer een toffe vakantie. 

 —————————– 

 Our last day in New York was having dinner in Tribeca. Because: American pancakes! And they did have plenty of these at Sarabeth’s! It would have been even better if the amount of fruit was accordingly, but still. After a short walk we ended up at the Hudson, full sun on our faces. We have been talking a lot at Rockefeller Park. To finish up our week in style we took a glass of Guiness at O’Hara’s, in front of the WTC monument. A bar full of emergency-service emblems and with this pretty, international ambiance. And… no wifi! When we take our cab out of the city traffic start jamming up soon. Still we have plenty of time to check in for our 8 hour flight. In time we land in Amsterdam-Schiphol. Taking a train, we both end up at our own homes, with our own showers, with our own bed and our own memories of yet another great vacation.


Even chillen in de chaos

Vandaag zijn wij elk ons eigen weg gegaan na samen een ontbijt te hebben genuttigd bij the Smith op Broadway. Ik ben via de nodige stadsparken (Union Square, Madison Square, Bryant Park) in Central Park belandt. Vanaf East 72nd via de Bethesda Fountain naar the great lawn en terug naar Strawberry fields gewandeld. Daarna via Columbus University teruggelopen naar Tribeca, WTC en uiteindelijk het hotel. Mijn reisgezel had zich in downtown Manhattan met een boek een plekje bij Battery park toebedeelt. Na even in het hotel te zijn bijgekomen hebben wij een paar biertjes gedronken en wat gegeten bij Stout alvorens te gaan slapen. 

 ————————– 

 Today we went both our own way, after having breakfast at the Smith on Broadway. I went by some cityparks (Union Square, Madison Square, Bryant park) to Central Park. From East 72nd towards the Bethesda fountain, then to the great lawn and down to strawberry fields. After this I went to Columbus University and walked my way back to Tribeca, WTC and finally our hotel. My travelcompanion had found herself a spot at Batterypark, reading a book. When done with relaxing at the hotel we have been drinking some beers at Stout before going to bed. 


Wapens, munitie, schepen en een kasteel in NY

Vandaag is toch wel de meest briljante dag van onze vakantie, zelfs de regen kan ons niet weerhouden. Even voor achten reizen wij af naar de Grand Central Terminal om de trein nemen richting Poughkeepsie. We hebben een boot geregeld die ons vanuit Beacon naar een onbewoond eiland in de Hudsonrivier gaat brengen, alwaar wij door een gids zullen worden rondgeleid over het eiland. Hoe bijzonder kan dat wezen? Nou, als we in ogenschouw nemen dat er een ruïne van een naar Schotse stijl gebouwd kasteel staat op het eiland, dit een voormalig wapenarsenaal is geweest dat deels de lucht in is gegaan in 1920 en het feit dat vrijwel geen New Yorker weet van het bestaan ervan, dan is dit bezoekje best de moeite waard in mijn ogen! Wij arriveren ruim op tijd met de trein in Beacon en besluiten de klim naar het centrum te wagen, alwaar wij in het Banksquare coffeehouse wat drinken en de smakelijke muffins uitproberen alvorens wij weer naar de haven afdalen. Eenmaal aangekomen worden wij keurig opgewacht en over het water naar het eiland vervoerd. De regenwolken tegen de rotswanden geven het geheel een bijzondere sfeer mee. Eenmaal op het eiland worden bij ontvangen door de gids, een voormalige schoolleraar met de naam Wesley Gottlock. Schrijver van een kinderboek omtrent het eiland en eilanddeskundige bij uitstek. Details over het eiland en de tour is hier te vinden voor de liefhebbers: https://en.wikipedia.org/wiki/Pollepel_Island. Wij hebben enorm genoten van de tour en de geweldige omgeving. Na terugkomst in New York hebben wij besloten om Astoria in de borough Queens op te zoeken voor een avondmaaltijd. Wij komen terecht in the Thirsty Koala, wat wij van harte kunnen aanbevelen! Eet niet teveel, want ook de dessertkaart is de moeite waard. Moe en voldaan eindigen wij onze dag uiteindelijk weer in het hotel. Een mooie ervaring en herinnering rijker.
 

———————————– 

 Today has to be the most briljant day of our vacation, even the pooring rain can’t stop us. Just before 8AM we travel towards Grand Central Terminal to catch a train to Poughkeepsie. We have arranged a boat to take us from Beacon to an island in the Hudsonriver, where a guide will tour us around. How special can that be? Wel, if you take in consideration that there is a Scottish-style castle, which has been a weaponsarsenal, which blew up in 1020 and the fact that practically no New Yorker knows of it’s excistance, than it is worth our visit I think! We arrive early at Beacon and decice to climb up to the city, where we drink some at the Banksquare coffeehouse, together with some tastefull muffins. As we decent to the harbour we are awaited by a host to take us to the island. Rainclouds against the rocks gave it all a special ambiance. Once on the island we were shown around by the guide, a former schoolteacher by the name of Wesley Gottlock. Writer of a childrensbook on the island and expert on the events around this island as well. Details on the island and tour can be found here: https://en.wikipedia.org/wiki/Pollepel_Island. We really enjoyed the tour and the surroundings. After returning to New York City we have decided to have dinner in Astoria, Queens. We ended up in the Thirsty Koala, which we would like to recommend! Don’t eat to much, the dessert is worth it too. Tired and pleased we finally end up in the hotel. Richer of a pretty experience and memory.


Hotdog-central

Deze ochtend begint met grote moeite. Een flinke kater en overal beurse plekken. Dat was dus een avond die je even doet herinneren dat je geen tiener meer bent. We besluiten allebei onze eigen weg te gaan deze ochtend. Ik slenter een rondje door Manhattan en mijn reisgezelschap gaat wat inkopen doen in Chelsea. Me-time! We zijn er allebei aan toe en genieten er volop van. Het wordt nog eenvoudiger om niet op te vallen als toerist. Een paar bekers koffie verder kom ik zelfs weer enigszins tot leven!

Het is in de middag wanneer we elkaar in het hotel treffen en besluiten om naar Coney Island te gaan. Dit strand bevindt zich onder Brooklyn en is met de metro prima te bereiken. Naast strand bevindt zich er een authentiek lunapark alsmede een aquarium. Maar wat we onder geen beding mogen missen, aldus de locals, zijn de hotdogs bij Nathans’. And so we did! Bij terugkomst duiken we vroeg onder de wol, want morgen staat er een excursie op de agenda!

—————————————————————-

This morning starts slowly. A mayor hangover and brueses everywhere. This was a night that reminds you of not being a teenager no more. We decide to both go our own way. I take a hike through downtown Manhattan and my travelcompanion went shopping in Chelsea. Me-Time! We both need it at this point and are enjoying it to the fullest. It get’s even easier to blend in, not being a tourist. A few cups of coppe later I even am coming back to life a bit. 

It is later in the afternoon when we meetup at the hotel and decide to visit Coney Island. This beach is found below Brooklyn and is to be reached by train. Except of the beach there is this lunapark and aquarium. But what we really have to do their is to get a hotdog at Nathans’, regarding the locaties. So we did! At returnal we went to bed early, because tomorrow we have a trip coming up!


En toen gingen we dood…

Het hoort gewoon bij een bezoek aan New York… een ontbijt of lunch bij Juniors’ in Brooklyn. Wij reizen er met de Metro heen en zwalken een rondje door de buurt om uiteindelijk in deze authentieke diner terecht te komen voor een overweldigend ontbijt. Het is definitief onmogelijk om oud te worden met de Amerikaanse etensstijl! Met een Amerikaanse cheesecake als bagage verlaten wij het pand en lopen wij te voet via DUMBO en de Manhattan Bridge terug naar ons hotel. Via deze weg kunnen wij nog mooi wat plaatjes schieten van China Town… alwaar de kreeft net aan is gekomen voor distributie.

Na een uurtje bijkomen in het hotel nemen wij een metro naar haar eindstation in de Bronx. We eindigen echter abuis op de 215e straat in de wijk Inwood, vanwaar wij terugwandelen richting downtown Manhattan. Het regent, we zijn moe, maar we hebben goede gesprekken en belanden weer op aparte plekken. Deze middag heb ik mijn camera niet mee vanwege het weer. Wanneer wij even voor vijven terug zijn in het hotel zijn we doodop. Toch besluiten we nog wat te gaan drinken in the Dead Rabbit. Niet helemaal de briljantste avond, want ik ben op weg naar huis lelijk onderuit gegaan. Gelukkig maakte de drank een hoop goed en kwam de kater pas later.

_______________________________________________

It comes with a visit to New York…. a breakfast or lunch at Junior’s in Brooklyn. We travelled there by train and walked around a bit to finally get to this authentic diner for a marvelous breakfast. It is definitely impossible to become old with this American style of food. When we leave we take an american cheesecake with us and we walk through DUMBO and across the Manhattan bridge, back to our hotel. By this way we could also take some pretty images of Chinatown as well, where the lobsters were just coming in for distribution. 

After an hour resting in the hotel, we decided to take a train to it’s endpoint in the Bronx. We ended up on West 215th in the Inwood area, of where we started to walk back towards downtown Manhattan. It is raining, we are tired, but the conversations are good and we and up on some special places. This afternoon I left my camera at the hotel because of the weather. When we arrive back at the hotel it is almost five ‘o clock and we are exhausted. Still we went for another drink at the Dead Rabbit. Not my best evening, for ending up sliding down on a slippery staircase. Thanks to the boose I didn’t mind too much, the hangover came later on.


KGB investigation

Goedemorgen New York! Het zonnetje komt langzaam door wanneer wij richting Starbucks lopen voor een beker koffie en een broodje. Ons doel is om een wandeling te maken over de highline, een voormalig deel van het boven de weg gelegen metronetwerk dat nu dienstdoet als stadspark. Via het altijd gemoedelijke Union Square lopen wij naar de wijk Chelsea. Uiteraard niet zonder weer eens de verkeerde kant op te lopen, zoals dat hoort als toerist. Over de highline langs de Hudson, wat zeker een aanrader is. Wij eindigen, traditiegetrouw, rond de middag in een Ierse pub. Ditmaal tussen de ‘locals’ tijdens happy hour. De foute muziek komt van een gratis spotify account, compleet met reclame en binnenkomende telefoongesprekken. Maar gezien wij alle nummers mee konden zingen zat de sfeer er al snel in. Wanneer wij uiteindelijk de deur uitlopen en de straat over kijken zijn we het snel eens over ons volgende doel: het drie maanden geleden geopende KGB spionagemuseum aan de overkant van de weg! Een leuke rondleiding met de nodige hilarische momenten later weten wij onze weg terug te vinden naar het hotel. De wandeling van vandaag voelen wij ook stevig in rug en benen, dus even een uurtje rusten voor het eten lijkt ons wel een goed plan. Ook vanavond eindigen wij, twee straten verderop, in cafe Stout aan de bar. Bijzonder om te zien dat verzekeringsmannen wel een duur pak aan kunnen, maar hun rugzak ook altijd meenemen, alleen drinken op kosten van de aanwezige werkgever en vervolgens eten van de kliekjes die anderen op tafel laten staan. Hilarisch en triest tegelijk.

 —————————————- 

 Goodmorning New York! The sun is already coming up as we walk towards Starbucks for a cup of coffee and a sandwich. Our goal today is a walk on the highline, a previous traintrack above the streets which now serves as a citypark. By the always pleasant Union Square we walk towards Chelsea. Ofcourse not without going the wrong direction so now and then, as a tourist should. Over the highline across the Hudson, which is recommandable. We end up, as a tradition, around noon in an Irish pub. This time between ‘locals’ during happy hour. The music comes from a free spotify account, together with commercials and incoming phonecalls. There we now how to sing all the songs it gets pretty funny. When we finally leave the pub and look across the street, we instantly know what to do next: the three months old KGB Espionagemuseum awaits us there! An amusable tour with hilarious moments later we find our way back to the hotel. We feel the walks of today in our backs and legs, so we take a rest before dinner. Tonight we again end up, two streets away, at Stouts’ sportsbar. It is special to see that insurance men can take an expensive suit, but also always take their backpack with them, drink only at the expense of the employer present and then eat from the leftovers that others leave on the table. Hilarious and sad at the same time.


On to Fort Lee

Vandaag zijn we op een missie. We gaan Fort Lee, New Jersey, binnenvallen. In 2014 verkocht ik een foto van een kleine rode vuurtoren, geplaatst onder de gigantische George Washington Brug (GWB). De koper bleek in Fort te wonen, recht tegenover deze GWB, in een woning met uitzicht op het kleine vuurtorentje. De meeste mensen in New York weten niet van het bestaan van deze vuurtoren, daar deze alleen zichtbaar is vanaf het water en alleen toegankelijk is per voet of fiets, via de groenstrook. Vanaf de brug zelf is de vuurtoren niet eens te zien. Er is een kinderboek met een verhaaltje over deze vuurtoren. Gek genoeg kennen veel mensen in New York wel dit boek, maar weten ze niet dat de vuurtoren in hun eigen stad staat. Toen ik de verkoper destijds sprak is de afspraak gemaakt om een keer langs te komen wanneer ik ooit in de buurt zou zijn. Dat mocht vandaag dus zijn! We staan wat later op en wandelen de Brooklyn bridge op. Vanwege het niet zo fraaie weer is het best rustig op de brug. We wandelen op ons gemak de brug over en genieten zelfs nog even op een bankje van het uitzicht. Vanaf Brooklyn vertrekken wij weer met de Metro terug naar Manhattan Island voor een lunch bij The Smith op Broadway. Vanaf hier lopen we ongeveer een uur, voor we de metro nemen naar Hudson Heights. Ons plan was namelijk om te voet naar New Jersey over te steken, maar het blijkt dat de voetgangersopgang naar de brug wegens reconstructiewerk niet beschikbaar is. Het enige alternatief dat ons nog rest is de bus te nemen. Hiervoor moet ik uiteindelijk in mijn beste Spaans een kaartje kopen. Op Lemoine Avenue, Fort Lee, drinken wij iets bij Starbucks voor we naar de praktijk van de koper gaan, deze is arts. We worden vriendelijk ontvangen en met een über naar hun huis op weg gestuurd. Daar het eind van de werkdag betreft volgen de koper en zijn vrouw snel daarop ook. Een paar minuten later worden wij gastvrij ontvangen in een woning met een geweldig uitzicht over de Hudsonrivier. En de foto natuurlijk! Voor vertrek moest Dr. B. natuurlijk nog wel even met mij op de foto, hieronder toegevoegd. Eenmaal terug op Manhattan hebben wij een paar serieuze spareribs weggewerkt bij Stout… een sportbar twee straten bij ons hotel vandaan. Aardige mensen, leuke gesprekken, gezellige avond. Wat wil je nog meer wanneer je op vakantie bent?


 —————————————— 

 Today we are on a mission. We have to invade Fort Lee, New Jersey. In 2014 I sold an image of a little red lighthouse, situated underneath the gigantic George Washington Bridge (GWB). The buyer happens to live in Fort Lee, right across this GWB, in a home with a view towards this little red lighthouse. Most people from New York don’t even know about this lighthouse, because it is only visible from the water and only accessible by foot or bike over the greenway. From the bridge down it is nog visible at all. There is a little childrens’ book, telling a story about this lighthouse. Strangely enough, a lot of people in New York seem to know the book, not the lighthouse itself. When selling the image I spoke with the buyer about visiting NYC once again someday, for then I would like to see this special location myself. So, today is the day! We got up a little late and went onto the Brooklyn bridge together. Because of the weather not being that nice, it was quite easy to get over to Brooklyn. We even enjoyed a sit on a bench for some time. At Brooklyn we took a train back to Manhattan for lunch. We did have this at The Smith on Broadway. From here we walked for about an hour, before taking the train to Hudson Heights. Our plan was to get to New Jersey by foot, but the ramp of the bridge was closed for reconstruction. For there is no other solution we have taken the bus over. We needed to order the ticket at the busstation in our best Spanish though. On Lemoine Avenue, Fort Lee, we got to have a drink at Starbucks, before walking to the businessadress of the buyer, who happens to be a Doctor. We were kindly accepted and offered an über to bring us over to their home. As it was by end of the workday, they followed up themselves. A few minutes later we are at this greatly hospitable house enjoying an amazing view over the Hudson river. And the image ofcourse! While leaving Dr. B. had to take some pictures of me with the image, which are posted below as well. When returned to Manhattan we enjoyed some huge spareribs at Stout… a sportsbar two streets from our hotel. Pretty people, nice chats, fun evening! Everything you wish for on your vacation!