En toen gingen we dood…

Het hoort gewoon bij een bezoek aan New York… een ontbijt of lunch bij Juniors’ in Brooklyn. Wij reizen er met de Metro heen en zwalken een rondje door de buurt om uiteindelijk in deze authentieke diner terecht te komen voor een overweldigend ontbijt. Het is definitief onmogelijk om oud te worden met de Amerikaanse etensstijl! Met een Amerikaanse cheesecake als bagage verlaten wij het pand en lopen wij te voet via DUMBO en de Manhattan Bridge terug naar ons hotel. Via deze weg kunnen wij nog mooi wat plaatjes schieten van China Town… alwaar de kreeft net aan is gekomen voor distributie.

Na een uurtje bijkomen in het hotel nemen wij een metro naar haar eindstation in de Bronx. We eindigen echter abuis op de 215e straat in de wijk Inwood, vanwaar wij terugwandelen richting downtown Manhattan. Het regent, we zijn moe, maar we hebben goede gesprekken en belanden weer op aparte plekken. Deze middag heb ik mijn camera niet mee vanwege het weer. Wanneer wij even voor vijven terug zijn in het hotel zijn we doodop. Toch besluiten we nog wat te gaan drinken in the Dead Rabbit. Niet helemaal de briljantste avond, want ik ben op weg naar huis lelijk onderuit gegaan. Gelukkig maakte de drank een hoop goed en kwam de kater pas later.

_______________________________________________

It comes with a visit to New York…. a breakfast or lunch at Junior’s in Brooklyn. We travelled there by train and walked around a bit to finally get to this authentic diner for a marvelous breakfast. It is definitely impossible to become old with this American style of food. When we leave we take an american cheesecake with us and we walk through DUMBO and across the Manhattan bridge, back to our hotel. By this way we could also take some pretty images of Chinatown as well, where the lobsters were just coming in for distribution. 

After an hour resting in the hotel, we decided to take a train to it’s endpoint in the Bronx. We ended up on West 215th in the Inwood area, of where we started to walk back towards downtown Manhattan. It is raining, we are tired, but the conversations are good and we and up on some special places. This afternoon I left my camera at the hotel because of the weather. When we arrive back at the hotel it is almost five ‘o clock and we are exhausted. Still we went for another drink at the Dead Rabbit. Not my best evening, for ending up sliding down on a slippery staircase. Thanks to the boose I didn’t mind too much, the hangover came later on.


KGB investigation

Goedemorgen New York! Het zonnetje komt langzaam door wanneer wij richting Starbucks lopen voor een beker koffie en een broodje. Ons doel is om een wandeling te maken over de highline, een voormalig deel van het boven de weg gelegen metronetwerk dat nu dienstdoet als stadspark. Via het altijd gemoedelijke Union Square lopen wij naar de wijk Chelsea. Uiteraard niet zonder weer eens de verkeerde kant op te lopen, zoals dat hoort als toerist. Over de highline langs de Hudson, wat zeker een aanrader is. Wij eindigen, traditiegetrouw, rond de middag in een Ierse pub. Ditmaal tussen de ‘locals’ tijdens happy hour. De foute muziek komt van een gratis spotify account, compleet met reclame en binnenkomende telefoongesprekken. Maar gezien wij alle nummers mee konden zingen zat de sfeer er al snel in. Wanneer wij uiteindelijk de deur uitlopen en de straat over kijken zijn we het snel eens over ons volgende doel: het drie maanden geleden geopende KGB spionagemuseum aan de overkant van de weg! Een leuke rondleiding met de nodige hilarische momenten later weten wij onze weg terug te vinden naar het hotel. De wandeling van vandaag voelen wij ook stevig in rug en benen, dus even een uurtje rusten voor het eten lijkt ons wel een goed plan. Ook vanavond eindigen wij, twee straten verderop, in cafe Stout aan de bar. Bijzonder om te zien dat verzekeringsmannen wel een duur pak aan kunnen, maar hun rugzak ook altijd meenemen, alleen drinken op kosten van de aanwezige werkgever en vervolgens eten van de kliekjes die anderen op tafel laten staan. Hilarisch en triest tegelijk.

 —————————————- 

 Goodmorning New York! The sun is already coming up as we walk towards Starbucks for a cup of coffee and a sandwich. Our goal today is a walk on the highline, a previous traintrack above the streets which now serves as a citypark. By the always pleasant Union Square we walk towards Chelsea. Ofcourse not without going the wrong direction so now and then, as a tourist should. Over the highline across the Hudson, which is recommandable. We end up, as a tradition, around noon in an Irish pub. This time between ‘locals’ during happy hour. The music comes from a free spotify account, together with commercials and incoming phonecalls. There we now how to sing all the songs it gets pretty funny. When we finally leave the pub and look across the street, we instantly know what to do next: the three months old KGB Espionagemuseum awaits us there! An amusable tour with hilarious moments later we find our way back to the hotel. We feel the walks of today in our backs and legs, so we take a rest before dinner. Tonight we again end up, two streets away, at Stouts’ sportsbar. It is special to see that insurance men can take an expensive suit, but also always take their backpack with them, drink only at the expense of the employer present and then eat from the leftovers that others leave on the table. Hilarious and sad at the same time.


On to Fort Lee

Vandaag zijn we op een missie. We gaan Fort Lee, New Jersey, binnenvallen. In 2014 verkocht ik een foto van een kleine rode vuurtoren, geplaatst onder de gigantische George Washington Brug (GWB). De koper bleek in Fort te wonen, recht tegenover deze GWB, in een woning met uitzicht op het kleine vuurtorentje. De meeste mensen in New York weten niet van het bestaan van deze vuurtoren, daar deze alleen zichtbaar is vanaf het water en alleen toegankelijk is per voet of fiets, via de groenstrook. Vanaf de brug zelf is de vuurtoren niet eens te zien. Er is een kinderboek met een verhaaltje over deze vuurtoren. Gek genoeg kennen veel mensen in New York wel dit boek, maar weten ze niet dat de vuurtoren in hun eigen stad staat. Toen ik de verkoper destijds sprak is de afspraak gemaakt om een keer langs te komen wanneer ik ooit in de buurt zou zijn. Dat mocht vandaag dus zijn! We staan wat later op en wandelen de Brooklyn bridge op. Vanwege het niet zo fraaie weer is het best rustig op de brug. We wandelen op ons gemak de brug over en genieten zelfs nog even op een bankje van het uitzicht. Vanaf Brooklyn vertrekken wij weer met de Metro terug naar Manhattan Island voor een lunch bij The Smith op Broadway. Vanaf hier lopen we ongeveer een uur, voor we de metro nemen naar Hudson Heights. Ons plan was namelijk om te voet naar New Jersey over te steken, maar het blijkt dat de voetgangersopgang naar de brug wegens reconstructiewerk niet beschikbaar is. Het enige alternatief dat ons nog rest is de bus te nemen. Hiervoor moet ik uiteindelijk in mijn beste Spaans een kaartje kopen. Op Lemoine Avenue, Fort Lee, drinken wij iets bij Starbucks voor we naar de praktijk van de koper gaan, deze is arts. We worden vriendelijk ontvangen en met een über naar hun huis op weg gestuurd. Daar het eind van de werkdag betreft volgen de koper en zijn vrouw snel daarop ook. Een paar minuten later worden wij gastvrij ontvangen in een woning met een geweldig uitzicht over de Hudsonrivier. En de foto natuurlijk! Voor vertrek moest Dr. B. natuurlijk nog wel even met mij op de foto, hieronder toegevoegd. Eenmaal terug op Manhattan hebben wij een paar serieuze spareribs weggewerkt bij Stout… een sportbar twee straten bij ons hotel vandaan. Aardige mensen, leuke gesprekken, gezellige avond. Wat wil je nog meer wanneer je op vakantie bent?


 —————————————— 

 Today we are on a mission. We have to invade Fort Lee, New Jersey. In 2014 I sold an image of a little red lighthouse, situated underneath the gigantic George Washington Bridge (GWB). The buyer happens to live in Fort Lee, right across this GWB, in a home with a view towards this little red lighthouse. Most people from New York don’t even know about this lighthouse, because it is only visible from the water and only accessible by foot or bike over the greenway. From the bridge down it is nog visible at all. There is a little childrens’ book, telling a story about this lighthouse. Strangely enough, a lot of people in New York seem to know the book, not the lighthouse itself. When selling the image I spoke with the buyer about visiting NYC once again someday, for then I would like to see this special location myself. So, today is the day! We got up a little late and went onto the Brooklyn bridge together. Because of the weather not being that nice, it was quite easy to get over to Brooklyn. We even enjoyed a sit on a bench for some time. At Brooklyn we took a train back to Manhattan for lunch. We did have this at The Smith on Broadway. From here we walked for about an hour, before taking the train to Hudson Heights. Our plan was to get to New Jersey by foot, but the ramp of the bridge was closed for reconstruction. For there is no other solution we have taken the bus over. We needed to order the ticket at the busstation in our best Spanish though. On Lemoine Avenue, Fort Lee, we got to have a drink at Starbucks, before walking to the businessadress of the buyer, who happens to be a Doctor. We were kindly accepted and offered an über to bring us over to their home. As it was by end of the workday, they followed up themselves. A few minutes later we are at this greatly hospitable house enjoying an amazing view over the Hudson river. And the image ofcourse! While leaving Dr. B. had to take some pictures of me with the image, which are posted below as well. When returned to Manhattan we enjoyed some huge spareribs at Stout… a sportsbar two streets from our hotel. Pretty people, nice chats, fun evening! Everything you wish for on your vacation!


Lunch in Central Park

Na een zware wandeldag doet ook de volgende dag daar weinig aan onder. Wij ontbijten bij Maison Kayser in Tribeca alwaar de bediening, met een slaafje in het kielzog, er alles aan doet om de prijzige uitsmijter met goed gevolg bij ons aan tafel te bezorgen. Met een volle maag vervolgen wij te voet onze weg richting Soho om daar de metro te nemen, waarna wij via Upper Manhattan en Harlem uiteindelijk central park binnenstappen voor een broodje bij het botenhuis. Hier waren wij hard aan toe na de heuvelachtige tocht door het park. Met de metro komen wij terecht op Roosevelt Island, waar wederom een uniek stukje openbaar vervoer kan worden benut. Met de kabelbaan kunnen wij terug richting het centrum, genietend van het uitzicht over de East River en de naastgelegen Ed Koch Queensboro Bridge. Nabij 2nd Ave ontdekken wij een pub met de naam Jameson’s. Een mooie plek om even bij te komen en te genieten van een maaltijd. Tegen 15u zijn wij terug in ons hotel en rusten wij een tijd uit. Tijd waarin wij onze nieuwe plannen alvast doornemen. Bijvoorbeeld het plan om de avond door te brengen in The Dead Rabbit op Waterstreet. Een gezellige bar waar blijkbaar ook veel beursmedewerkers met hun rugzakken hun weg heen weten. Het bier smaakt ons prima en samen strompelen we weer lachend terug naar ons hotel, klaar voor de volgende dag. 

 ——————————————- 

 After an exhausting day of walking we just kept on going. We took breakfast at Maison Kayser Tribeca, where the hostess - accompanied by a slave - dit everything to have us our expensive eggs delivered perfectly. And they did! After filling up our stomages we trail up to Soho, where we take a train towards Upper Manhattan. We walked back throughout Harlem and finally enter central park where we eat a sandwich at the boathouse. We really needed that after the hillclimbs in the park. With the trains we then continu our way to Roosevelt Island. Here we have another unique piece of public transport to use. With a cable tramway we return towards Manhattan Island, enjoying the scenery over the East River ans Ed Koch Queensboro Bridge. Near 2nd Ave we discover Jameson’s bar. A nice spot to gain some energie and enjoy a meal. At 15u we have returned to the hotel to rest a little. This is time to make some plans too. For example the plan to go to the Dead Rabbit at Waterstreet. A nice bar with also a lot of backpack-carrying exchange-people. We enjoyed our beers and went back to our hotel, laughing, ready for the next day.


Taking over downtown Manhattan first…

Tijdens mijn eerdere bezoek aan New York had ik een hotel in Brooklyn. Prima hotel, maar qua bereikbaarheid ben je vanaf daar toch continu van het openbaar vervoer afhankelijk. Ditmaal heb ik een hotel geboekt in het financiële district in het onderste deel van Manhattan. 

Daar wij laat in de avond aankomen en wat moeite hadden om de juiste ‘middelclass suburban black SUV’ te vinden die ons kwam ophalen, zijn wij pas in de ochtend op stap gegaan om de omgeving te verkennen.

Wat mij direct opvalt is dat de verkeersdruk in het gebied enorm is verminderd. Er is een autoluwe zone ingesteld rond Wallstreet en het WTC. Dit maakt een enorm verschil qua verkeer en uitlaatgassen. 

We mogen genieten van een heerlijk zonnetje en doen dat met een beker koffie en een broodje aan de East River, South Street Seaport. Een fraai uitzicht over Brooklyn, de Brooklyn Bridge, de historische schepen en het verkeer over deze rivier. Na ons ontbijt lopen wij richting Batterypark om gaandeweg te besluiten om de gratis (onderdeel van het openbaar vervoer) veerboot naar Staten Island te nemen. Uitzicht over het vrijheidsbeeld, de nodige eilanden, het de laatste jaren enorm gegroeide havengebied en aan de andere kant de immense Verrazano-Narrows bridge. Een korte wandeling over Staten Island doet ons al besluiten om het daar voor gezien te houden. We nemen de veerboot weer terug, kletsen gezellig wat met een Nederlands gezin en vervolgen onze weg naar Batterypark. 

Hier aangekomen worden wij vergast op onze eerste echte touristenval die New York kent. En ze hebben er wat! Een kolonne van mensen staat gereed om, na een vliegveld-waardige scan, op een schommelende boot naar het vrijheidsbeeld te vertrekken. Waar je maar zin in moet hebben! Ik maak een foto van de chaos en wij lopen verder richting de Hudson. Langs deze rivier is een groenstrook met parken en plantsoenen aangelegd die langs het hele Manhattan eiland omhoog doorloopt. Het valt mij op dat de oude haven-doks in parken zijn omgetoverd, wat de stad aan deze kant flink opfleurt. Wij belanden uiteindelijk terug bij ons hotel waar ik besluit mijn camera voor de rest van de dag op te bergen. Wij maken kort voor de middag nog een flinke wandeling naar East Village, bezoeken het MoMa (waar je weer niet uitgekeken raakt) en eindigen in Dutch Kills, een buurtschap in Queens met een gelijknamige kroeg waar wij ons avondeten nuttigen. Via de metro eindigen wij in Tribeca en wandelen terug naar het hotel.

______________________________

At my previous visit to New York I had a hotel in Brooklyn. Fine hotel, but to get around you have to rely on public transport from there. This time I have booked us an hotel in the Financial District of downtown Manhattan. 

Because we arrived late in the evening and encountered some issues finding ‘the middelclass suburban black SUV’ which was there to pick us up, we didn’t go out of our hotel until early next morning.

What immediately came to my attention was the fact that traffic through this area had been sliced down increasively. The entire area around Wallstreet and WTC is almost carfree. This differs alot, less traffic, less exhausts.

We are pretty happy to have our morning coffee and sandwich in this really warm morning sun. We take a seat at the East River, South Street Seaport. A nice view over Brooklyn, the Brooklyn Bridge, historical ships and the trafficing on this river. After our breakfast we decide to walk towards Batterypark… not long after interrupted tot take the free (public transport) ferry to Staten Island.

A pretty view towards the statue of Liberty, some islands, the tremendously grown ports and, on the other side, the hughe Verrazano-Narrows bridge. A short walk on Staten Island makes us decide to return pretty fast. We retake the ferry, chatter with this Dutch family and continue towards Batterypark.

And this is where we encounter the first touristtrap. And they’ve got some!  A huge line-up of people awaits an airport-worthy scan, just to get on to this wiggly boat to see the statue of Liberty. Have fun people! I take an image of this chaos and we continue our way towards the Hudson river. Along this river there is a greenway that reaches all the way up to the other end of the Manhattan Island.  It comes to my attention that a lot of old harbour-docks have been transformed into parks, what does a lot of good to this side of the city. We eventually end up at our hotel where I decide to hide my camera for the rest of the day. We make a long walk towards uptown and end up in a pub.

Shortly before noon we decide to walk towards East Village and end up visiting the MoMa (where you can’t stop watching) before taking the train to Dutch Kills at Queens, where the same-named pub provides us with a great dinner. Back in the trains we end up in Tribeca and walk back to our hotel to get some sleep.


New York, New York!

Het is begin januari wanneer de vakantieplannen voor 2019 worden besproken. Al enkele malen heb ik aangegeven nog een keer terug te willen naar New York, maar ook veel andere bestemmingen passeren de revue. Daar ik niet de behoefte voel om dit keer alleen op reis te gaan informeer ik binnen mijn vriendenkring wie er zin heeft om mee te gaan. De tijd vliegt voorbij en het is al snel eind april wanneer ik samen met een vriendin op Schiphol klaar sta voor vertrek naar de “city that never sleeps”. Hierbij een aantal blogs op komst!

_____________________________________

It is early Januari when the 2019 vacationplans are being discussed. I already mentioned a return to New York several times, but many other destinations are taken in consideration as well. As I don’t intend to travel alone this time, I take a survey amongst friend to find out who is interested to join in. Time flies by, as it is end op april when me and a friend are at Schiphol, awaiting departure to “the city that never sleeps’. Hereby the blogs of our travel!

De giro… revitalisering van een bankgebouw

Arnhem timmert de laatste jaren hard aan de weg. Het ene project is nog niet voltooid, of het volgende doet in intrede. Gisteren wandelde ik door de wijk Klarendal en trof daar de ‘ruïne’ van wat ooit bekend stond als ‘de Giro’, hét kantoor van de Postbank, wat later opging in de ING. Inmiddels is de sloper klaar met het strippen tot op de betonnen fundamenten, waarna men met de wederopbouw van het gebouw kan starten.